ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ɴóɪ “ɴợ ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế đấᴛ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛɪêᴍ”?

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴛʜàɴʜ (ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ).

ᴄụ ᴛʜể, ʙà ᴠũ ᴛʜị ʟý (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟶) ở xóᴍ 𝟼, xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ: ʙà ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ʙᴜôɴ ʙáɴ ở ᴄʜợ ɴêɴ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴠì ᴛʜế, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺 đếɴ 𝟻 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ xóᴍ ᴛʀưởɴɢ đếɴ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ để ʙà đượᴄ ᴛɪêᴍ. ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟿, xóᴍ ᴛʀưởɴɢ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đếɴ ʜỏɪ ᴄụ ᴛʜể ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ. sáɴɢ ɴᴀʏ 𝟸𝟶/𝟿 ᴛʜì ᴄó ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ ɢọɪ ʙà ᴄʜᴜẩɴ ʙị để ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ đɪ ᴛɪêᴍ.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ

“ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿 ᴛôɪ ᴄó đếɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ để xếᴘ ʜàɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟼ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴋʜɪ đếɴ ʟượᴛ ᴛôɪ ᴛɪêᴍ, ᴛʜì ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ ɴóɪ: “ɴʜữɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜưᴀ ɴộᴘ ᴛɪềɴ đấᴛ ᴘʜɪ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʟà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛɪêᴍ. ᴠì ᴛʜế ɴêɴ ᴛôɪ đã ʀᴀ ᴠề”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙà ʟý ᴛʜì ᴋʜɪ ʙà ᴠề đếɴ ɢầɴ ɴʜà ᴛʜì ʟạɪ ᴄó xóᴍ ᴛʀưởɴɢ ɢọɪ ʙà ʟêɴ để ᴛɪêᴍ. “ɴʜưɴɢ ᴠì ʟúᴄ đó ɴɢʜᴇ ôɴɢ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ɴóɪ ᴠậʏ ɴêɴ ᴛôɪ ɴổɪ ɴóɴɢ, ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴄᴀᴏ ɴêɴ ᴄáɴ ʙộ ᴛɪêᴍ ʙảᴏ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ. ᴛôɪ ᴛʜấʏ ᴠɪệᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã đưᴀ ʀᴀ ʟý ᴅᴏ ɴʜư ᴛʜế ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ sᴀɪ. ᴛôɪ đɪ ᴛɪêᴍ ʟà đượᴄ xóᴍ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ, ɢọɪ ʟêɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ xɪɴ xỏ ᴍà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɴʜư ᴠậʏ”, ʙà ʟý ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪêɴ ʜệ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ʙảᴏ ᴛʜàɴʜ để ʟàᴍ ʀõ ᴠấɴ đề ᴍà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɴ áɴʜ, ʙứᴄ xúᴄ ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪêɴ ôɴɢ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴛᴜʏêɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʀằɴɢ: “ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜôɴɢ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ʙấᴛ ᴄứ ᴠấɴ đề ɢì. ɴếᴜ xã ʙổ sᴜɴɢ ʙấᴛ ᴄứ ᴠấɴ đề đɪềᴜ ᴋɪệɴ ɢì ᴛʜì xã sᴀɪ”.

ʙí ᴛʜư ʜᴜʏệɴ ủʏ ʏêɴ ᴛʜàɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜý ʟɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜᴜʏệɴ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴘʜòɴɢ ʏ ᴛế sᴏáᴛ xéᴛ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟạɪ. ᴠà ɴếᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đó xảʏ ʀᴀ ᴛʜậᴛ ᴛʜì sẽ ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ”.

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘ://ɴɢʜᴇᴀɴ𝟸𝟺ʜ.ᴠɴ/ɴɢʜᴇ-ᴀɴ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴅᴀɴ-ᴅᴇɴ-ᴛɪᴇᴍ-ᴠᴀᴄ-xɪɴ-ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿-ᴄʜᴜ-ᴛɪᴄʜ-ᴜʙɴᴅ-xᴀ-ɴᴏɪ-ɴᴏ-ᴛɪᴇɴ-ᴛʜᴜᴇ-ᴅᴀᴛ-ᴋʜᴏɴɢ-ᴅᴜᴏᴄ-ᴛɪᴇᴍ-ᴀ𝟼𝟺𝟽𝟷𝟸𝟷.ʜᴛᴍʟ?ғʙᴄʟɪᴅ=ɪᴡᴀʀ𝟷ʏʀᴜᴇᴠǫᴇ𝟶ɴǫǫ𝟶ᴀᴛ𝟷_𝟶ʀɢʙᴜ𝟸𝟺ɢᴏᴡᴋғɢᴊᴡ𝟾ɢᴠɴʜǫᴠ𝟸ᴇᴅᴀᴛ𝟾ɢʜᴅʜᴄᴀᴅs𝟻ᴋǫᴡ

Next Post

Nguyễn Sin tới thẳng biệt thự, tố bà Hằng đi bằng xe cấp cứu từ Bình Dương lên Sài Gòn để livestream

Tue Sep 21 , 2021
Hình ảnh Nguyễn Sin đăng tải khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Sau 1 tuần đưa ra tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động cũng như xoá bỏ kênh YouTube, bà Phương Hằng bất ngờ lại có màn tái xuất trở lại cùng loạt phát ngôn đáng chú ý. […]