ᴄảɴʜ ᴄảɴʜ ᴠɪᴅᴇᴏ 𝟸 ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ

sự ᴍᴀɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ 𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠô ᴄùɴɢ ᴘʜẫɴ ɴộ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜì ᴠàᴏ ᴛʀưᴀ ɴɢàʏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟷𝟻/𝟽), đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴋʜôɴɢ độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ, ᴘʜóɴɢ xᴇ ᴛừ xã ʜᴏàɪ ʜɪệᴘ, ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ (ʙà ʀịᴀ, ᴠũɴɢ ᴛàᴜ) sᴀɴɢ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ (ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ).

ᴛớɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄủᴀ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʙảᴏ đã ʙɪ̣ ᴄáᴄ ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴛʀựᴄ ở đâʏ ᴄʜặɴ xᴇ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã ʙấᴛ ɴɢờ ʀúᴛ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴍộᴛ ᴄᴀ́ռ ʙộ ɴʜưɴɢ ᴍᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀúɴɢ. ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ, ᴛêɴ ɴàʏ đã ʙỏ ᴄʜạʏ ᴠề ɴʜà ᴍìɴʜ ở xã ʜᴏàɪ ʜɪệᴘ, ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ᴄố ᴛʜủ.

ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ɢồᴍ ᴄsᴄĐ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ ᴠà ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜáᴄ đã ʙᴀᴏ ᴠâʏ ɴɢôɪ ɴʜà ᴄấᴘ 𝟺 ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ. 

𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴄʜốɴɢ ᴛʀả ɴɢᴜôɴ ᴄố, ǫᴜʏếᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ʀồɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʀúɴɢ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴅươɴɢ. sᴀᴜ đó, ʙảᴏ ᴠà ᴄʜᴀ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ đã ᴠàᴏ ɴʜà đóɴɢ ᴄửᴀ ʟạɪ ᴠà ᴄố ᴛʜủ. Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅướɪ đâʏ ɢʜɪ ʟạɪ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ.

ᴛớɪ sᴀ́ռɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟷𝟼/𝟽), ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đã ɴᴏ̂̉ ѕᴜ́ɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜɪêɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ, ᴄòɴ ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ʙảᴏ – ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ đã ʙɪ̣ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴛʀướᴄ đó. 

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴋʜᴏᴀɴʜ-ᴋʜᴀᴄ-𝟸-ᴄʜᴀ-ᴄᴏɴ-ᴛᴀɴ-ᴄᴏɴɢ-ᴄʜᴇᴍ-ᴛʜᴜᴏɴɢ-ᴜʏ-ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ʙɪɴʜ-ᴛʜᴜᴀɴ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟽𝟷𝟼𝟷𝟻𝟸𝟸𝟸𝟺𝟻𝟻𝟾.ʜᴛᴍ

Next Post

Vừa được bồi thường oan ѕᴀɪ 2,3 tỷ đã mất ngay 900 triệu tiền “cảm ơn”?

Fri Jul 16 , 2021
Sau khi được công an bồi thường oan ѕᴀɪ hơn 2,3 tỷ đồng, gia đình ông Mưu Quý Sường (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã phải trả ngay 900 triệu đồng cho người hỗ trợ ᴘʜáp ʟý cho gia đình những năm qua. Ông Mưu Quý Sường đã mất 8 […]