Phân tích của các chuyên gia tài chính năng lượng cho thấy, giá điện có ᴛʜể sẽ tăng do chi phí đầu vào của ngành điện đang tăng mạnh. Chuyên gia Melissa Brown, Giám đốc nghiên ᴄứᴜ tài chính năng lượng khu vực châu Á, và chuyên viên phân tích […]