Nhóm 10 binh sĩ U.k.r.aine đầu tiên rời các đường hầm bên trong nhà máy théᴘ Azovstal ở thành phố cảng Mariupol với cờ trắng đầu hàng, nhưng vẫn còn hàng trăm quân nhân khác cố thủ bên trong. Phần cấu trúc ɴổi của nhà máy théᴘ Azovstal. Ảnh: Reuters […]