C̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ t̲ới̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, b̲é t̲r̲a̲i̲ 1̲ t̲u̲ổi̲ đã n̲g̲ừn̲g̲ t̲h̲ở v̲ì b̲ị h̲óc̲ t̲h̲ạc̲h̲ r̲a̲u̲ c̲âu̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ b̲é t̲ỉn̲h̲ l̲ại̲ n̲h̲ưn̲g̲ r̲ồi̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ 𝚌𝚑ế𝚝 𝚗ã𝚘 𝚟à 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 s̲a̲u̲ đó 5̲ n̲g̲ày̲. Đã c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲r̲ẻ n̲h̲ỏ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ […]

Đang lái xe làm từ thiện ở Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định chia ngay 3 tỷ đồng dự định để vào quỹ Vì đồng bào để cứu 120 bệnh nhân u̳n̳g̳ t̳h̳ư, góp quỹ nạn nhân c̳h̳ất̳ độc̳ d̳a̳ c̳a̳m̳ Quyết định “nóng” khi đang đi làm […]