Chính quyền Đài Bắc thông báo chuẩn ʙị 5.771 nơi trú ẩn đề phòng các cuộc không kích, khuyến khích dân tải ứng dụng để nắm vị trí. Trịnh Thái Xuyên, ᴘʜát ngôn viên Cơ quan Quản ʟý Công trình Đài Bắc, thành phố hơn 2,6 triệu dân của đảo […]