.site-title, .site-description { position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); }

Quốc Hội Chính Thức Cho Phép Đấu Giá Biển Số Ôtô, Giá Khởi Điểm 40 Triệu, Bước Giá 5 Triệu

Theo nghị quyê’t về thí điểm đấu giá biển số ô tô, số tiền thu được từ đấu giá sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pha’p luật về ngân sách nhà nước.

Đấu giá biển số ô tô: Chốt giá khởi điểm 40 triệu, bước giá 5 triệu – Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyê’t chiều 15-11 – Ảnh: PHẠM THẮNG

Chiều 15-11, 473/489 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyê’t thông qua nghị quyê’t về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Nghị quyê’t nêu rõ biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự…

Theo nghị quyê’t, Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh s.á.t giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Bước giá là năm triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pha’p luật về ngân sách nhà nước. Hình thức đấu giá là trực tuyến.

Nghị quyê’t cũng nêu khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá.

Hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá thì biển số đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Không được chuyển nhượng, thừa kế riêng biển số ô tô trúng đấu giá

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, nghị quyê’t nêu rõ được đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.

Được giữ lại biển số ô tô trúng đấu giá trong trường hợp ô tô bị m.ấ.t, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị m.ấ.t, hư hỏng…

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản x.á.c nhận biển số ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá ch.ê’t nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Người thừa kế theo quy định của pha’p luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Về nghĩa vụ, nghị quyê’t nêu rõ người trúng đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản x.á.c nhận biển số ô tô trúng đấu giá.

Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá sáu tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Đồng thời không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Nghị quyê’t có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023 và được thực hiện trong ba năm.

Next Post

Bộ Tài Chính Khuyến Cáo Nhà Đầu Tư Trái Phiếu Không Nghe Tin Đồn Thất Thiệt

Wed Nov 16 , 2022
Sáng 15.11, Bộ Tài chính có báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại buổi Giao ban báo chí hàng tuần của Bộ TT-TT. Mua lại hơn 152.000 tỉ đồng trái phiếu trước hạn Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cung cấp một […]