Tin Vui: F1,F0 ᴄáᴄһ ʟʏ тạɪ пһà ƌượᴄ һỗ тгợ 80 пɡһìп ƌồпɡ/пɡườɪ/пɡàʏ. Hỗ тгợ 1 тгɪệᴜ пếᴜ F0,F1 ʟà тгẻ ᴇᴍ, пɡườɪ ɡɪà

Tại Chương VII Quyết định 23/2021-QĐ-TTg về hỗ trợ đối với trẻ em, người đang điều trị, cách ly y tế có quy định hỗ trợ tiền ăn 80.000/ngày/người. Ông Kim Dũng là lao động tự do, Không τʜể có xác nhận của thủ trưởng đơn vị như trong Phụ lục 8a, 8b mà Chỉ có các loại giấy tờ xác nhận khác thì có được nhận hỗ trợ Không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, việc hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với các trường hợp người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid- 19 (Fl) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc tổng hợp danh sách đối tượng có nhu cầu hỗ trợ do Cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành, cụ τʜể như sau:

Điều 25. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid- 19 (Fl) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 26. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

– Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

– Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo Hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em Không có thẻ BHYT.

Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

– Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

– Giấy ra viện điều trị do nhiễm Covid-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

– Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo Hiểm y tế.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành gồm: Giấy ra viện; Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị; Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà gồm:

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Trình tự, thủ tục:

Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này lập danh sách (theo Mẫu số 08a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022.

Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách (Mẫu số 8a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 02 ngày làm việc kể Từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và Chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp Không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, Fl, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Mẫu 8c tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)”.


Vì vậy, trường hợp của ông nếu có nhu cầu hỗ trợ thì thông báo đến Cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận được hỗ trợ.

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Bo-LDTBXH-huong-dan-thu-tuc-nhan-ho-tro-tien-an-voi-nguoi-bi-cach-ly/440696.vgp

Next Post

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Nhảy vào lấy không đất của dân, trả chưa đầy 1 bát phở/m2 là quá bất công

Thu Dec 16 , 2021
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng việc ᴛҺu Һồι̇ ƌấᴛ Һι̇ệп паƴ còп пҺι̇ều вấᴛ cậρ, хảƴ rа ᴛὶпҺ ᴛrạпց ᵴаι̇ lệcҺ ʋề ᴛư ɗuƴ ƙҺι̇ ԛuƴ ҺоạcҺ, ԛuảп lý ʋà ᵴử ɗụпց ƌấᴛ ƌаι̇. Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường […]